eHouz Education

Chuyên trang đào tạo Kỹ sư chuyên nghiệp

Khóa học đang mở

  • Học offline kết hợp online
  • Học hỏi từ kỹ sư lành nghề từ 3-5 năm kinh nghiệm
  • Địa điểm học: 621 Điện Biên Phủ, Q.3
  • Học phí: 2.7 triệu đồng
  • Học online 100%
  • Học hỏi từ kỹ sư lành nghề từ 3-5 năm kinh nghiệm
  • Địa điểm học: online
  • Học phí: 0 đồng

Mô hình lớp học đảo ngược

Bản quyền “Mô hình lớp học đảo ngược” của Thư Quán Doanh Nhân.