Bách Khoa, ngày 10 tháng 07 năm 2020

Lễ tốt nghiệp khóa 03-04

Bách Khoa, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Lễ tốt nghiệp khóa 01-02