Phạm Quốc Thái

Kỹ sư kết cấu

Anh Thái Phạm tốt nghiệp lớp Kỹ sư tài năng, ngành Xây dựng DD&CN khóa K11, trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM. Anh Thái từng có kinh nghiệm làm việc liên quan đến kết cấu thép ở công ty Simpson Strong-Tie Vietnam trong 2 năm, với các phần mềm: OpenSees, lập trình VB.net, Python, VBA cho Excel và các phần mềm kết cấu khác thường gặp. Trong qua trình học tập, anh Thái từng học ở trường ĐH Nanyang (NTU, Singapore), với các môn kết cấu thép, cơ học đất, kỹ thuật thi công theo Eurocode. Sau đó, anh Thái nhận được cùng lúc học bổng của chính phủ Ý (Invest Your Talent) và học bổng ở ĐH Bang Arizona, Hoa Kỳ năm 2017. Cuối cùng, anh nhận học bổng ở Hoa Kỳ và vừa hoàn tất chương trình Thạc sĩ, chuyên ngành Phát triển bền vững.

Dự án nổi bật

CEM - Civil Engineering Mentors
Thư Quán Doanh Nhân
Laptop eHouz
Greenbot