Tổng hợp bài viết về Nền móng

Biện pháp thi công nhà cao tầng tại Việt Nam

So sánh giằng móng và giằng tường

Giằng móng Giằng móng hay còn gọi là dầm móng là một kết cấu được dùng để liên kết các móng hoặc kết cấu trên móng lại nhằm tăng cường…
professional construction worker laying bricks and building walls on industrial construction site. Detail of hand adjusting bricks

Nguyên lý tính toán giằng móng

Nguyên tắc chung khi tính toán thiết kế bất kì một kết cấu nói chung hay một cấu kiện nào nói riêng cũng là phải tìm được quy luật về…