Trần Quang Hậu

Chuyên gia về Kết cấu

Anh Hậu tốt nghiệp lớp Kỹ sư tài năng, ngành Xây dựng DD&CN khóa K12, trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM. Sau đó, anh Hậu làm việc tại công ty Simpson Strong-Tie Vietnam về kết cấu thép và miếng dán gia cường FRP gần 1 năm. Trong thời gian này, anh làm việc và nghiên cứu sâu về các phần mềm: OpenSees, lập trình VB.net, Python, VBA cho Excel và các phần mềm kết cấu khác thường gặp.

Năm 2019, anh Hậu tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ tại đại học Hokkaido, Nhật Bản theo học bổng chính phủ Mext.

Sau đó, anh về Việt Nam và làm kỹ sư tại công ty Toshiba Việt Nam.

Năm 2020, anh Hậu nhận được học bổng toàn phần và đang theo đuổi chương trình Tiến sĩ tại đại học Melbourne, Úc.